โรงแรมเกี่ยวอัน
273/5 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง ต.ปากเพรียว
จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ . (036) 222-022-9, (036) 222-230-7
โทรสาร (036) 312200

อีเมล์: sale@kyo-un.com (สำหรับจองห้องพักและสัมมนาจัดเลี้ยง)
info@kyo-un.com

 

         
 
โรงแรมเกี่ยวอัน
273/5 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ . (036) 222-022-9, (036) 222-230-7 โทรสาร (036) 312200
เว็บไซค์: www.kyo-un.com อีเมล์: sale@kyo-un.com
(สำหรับจองห้องพักและสัมมนาจัดเลี้ยง) info@kyo-un.com


Copyright 2008-2010 Kyo-un Hotel. All rights reserved.