Book Now

After your submit we will confirm your room as soon as posible

โรงแรมเกี่ยวอัน

โรงแรมที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสระบุรี

โรงแรมทันสมัย มาตรฐานสากลใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียง ด้านการบริการต้อนรับมายาวนาน ควบคู่กับประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการดีที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้าและหน่วยราชการ บริเวณโถงต้อนรับและนั่งพักผ่อน เน้นบรรยากาศที่เห็น\เสน่ห์แห่งการต้อนรับ แฝงความภูมิฐานของสถานที่

273/5 ถนนพหลโยธิน
อ.เมือง ต.ปากเพรียว
จังหวัดสระบุรี 18000


Call us:

+6636 222-022-9


Email:

info@kyo-un.com